Prügelsteg, © Horst Dolak

Vzdělávání

Stezka na rašeliništi je značená jako dvojjazyčná tematická stezka (AT & CZ), včetně systému pro navigaci návštěvníků. Hned po vstupu do přírodního parku jsou upozorněni na bezplatný dvojjazyčný zvukový průvodce, který odpovídá tabulím tematické stezky. V seminární místnosti v informačním centru přírodního parku pořádají své akce jak Spolek pro přírodní park, tak i další instituce a firmy. Konají se tu například speciální přednášky a semináře týkající se rozvoje přírodního parku (např. model čtyř pilířů, revitalizace, prezentace projektů atd.) i dalších témat souvisejících s přírodou (např. „Příroda v zahradě“, netopýři, hmyz, houby, světelné znečištění, pozorování hvězdné oblohy, bylinkářství, rybníkářství aj.).

Naše vzdělávací nabídka se vyznačuje vášní pro přírodu, je inovativní a zaměřená na různé cílové skupiny. Usilujeme o to, aby naši lektoři se zaměřením na přírodu a krajinu i lesní pedagogové byli dobře vyškolení a zajišťovali vysokou úroveň přírodních zážitků. Upevňujeme a stimulujeme identifikaci s regionem a s přírodním parkem. Prostřednictvím živého partnerství se školou NNÖMS Heidenreichstein posilujeme propojení s regionem a povědomí o přírodě a životním prostředí. Naše vzdělávací nabídka u návštěvníků vytváří a podporuje sepjetí s přírodou, je rozmanitá a autenticky prezentovaná. Ve spolupráci s přírodním parkem Hochmoor Schrems se na obou lokalitách pod vedením odborníků na rašeliniště pravidelně konají teoretické i praktické kurzy dalšího vzdělávání pro lektory obou přírodních parků se zaměřením na přírodu a krajinu.