Sunset, © Horst Dolak

Impresum

Vlastník medií a vydavatel: Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor

Povinnost poskytnout informace dle § 25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích:

Název firmy: Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor
Adresa: Waidhofener Straße 80
PSČ/město: 3860 Heidenreichstein
USt-ID.: ATU ATU61901213
ZVR-Nr.: 843565246
Tel.: 0664 3582759
Tel.: 02862 52432
E-mail: office@moornaturpark.at
Webová adresa: www.naturpark-heidenreichsteiner-moor.at

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, pokud jsou k dispozici: ne

Sídlo majitele veřejného sdělovacího prostředku a vydavatele: Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor

Předmět podnikání: Informační a servisní zařízení pro zákazníky a zájemce z řad veřejnosti za účelem propagace a rozvoje přírodního parku Heidenreichsteiner Moor.

Webová stránka společnosti Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor je zřízena jako veřejný internetový portál na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka kromě newsletteru také odkazy na webové stránky třetích osob.

Odpovědnost: i přes pečlivou rešeršní činnost nelze převzít záruku ani odpovědnost za obsahy zveřejněné na této webové stránce ani za programování technického servisu.

Za obsahy veškerých odkazů, které vedou ke stránkám mimo www.naturpark-heidenreichsteiner-moor.at, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace v nich obsažené je odpovědný příslušný poskytovatel služeb. (Stav: duben 2021)

Jednatel: Horst Dolak, BSc