Prügelsteg, © Horst Dolak

Spolupráce se školou

NNÖMS Heidenreichstein

Od školního roku 2011/12 probíhá intenzivní spolupráce mezi Novou střední školou Heidenreichstein a přírodním parkem Heidenreichsteiner Moor. Práce žáků jsou prezentovány na výstavách, v médiích a v projektech. Principem výuky je samostatné a otevřené učení, proto zahrnuje zvláštní blok „Škola a přírodní park“. Přírodní park nabízí prohloubení tohoto tématu v přidaných učebních jednotkách. Každý ročník školy pořádá během roku v přírodním parku dva projektové dny s různým zaměřením. Každý pátek před velikonočními prázdninami se ve škole koná „akční den“, výukový ateliér na téma nakládání s přírodou a životním prostředím. Jako přednášející jsou zváni zástupci různých hospodářských odvětví a členové týmu přírodního parku. Vznikají z toho další projekty, které jsou v rámci školního festivalu na závěr školního roku představeny široké veřejnosti v prezentacích a portfoliích. Exponáty určené k práci a budoucí součinnosti dostane k dispozici přírodní park, v jehož informačním centru je lze shlédnout. V rámci spolupráce s přírodním parkem jsou vyzýváni také rodiče, aby se aktivně podíleli na činnosti a podpoře žáků a žákyň.

V lednu 2018 se v Linci konal workshop pro projektové manažery, ředitele a manažery škol spolupracujících s přírodními parky ze tří spolkových zemí – Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Salcburska. Dr. Uwe Kozina ze Štýrského environmentálního vzdělávacího centra představil kritéria a postup hodnocení škol spolupracujících s přírodními parky. Tyto školy se musí nacházet v obci na území přírodního parku a ve své výukové praxi zvyšovat ekologické a regionální povědomí s přihlédnutím k tématům souvisejícím s daným přírodním parkem. Při tom musí splňovat seznam kritérií zahrnujících cílové vize školy, výchovně vzdělávací cíle i nezbytná rozhodnutí školy a obce. V popředí je při tom intenzivní spolupráce mezi školou a přírodním parkem, zejména při projektech a akčních dnech. Toto hodnocení jsme opět úspěšně splnili ve všech oblastech.

Odpovědnou kontaktní osobou a koordinátorkou spolupráce školy s přírodním parkem je paní Verena Ruso.