Prügelsteg, © Horst Dolak

Regionální rozvoj

V informačním centru přírodního parku najdete velký výběr lokálních produktů a specialit, čímž podporujeme stálý rozvoj regionu a posilujeme pozitivní image přírodního parku. Regionální nabídku rozšiřujeme díky spolupráci s řadou zařízení (gastronomie, ubytování apod.). Přírodní park poskytuje impulsy pro rozvoj nabídek zdejší destinace a vytváří regionální pracovní místa. Důležitý úkol pro posilování regionu spatřujeme v kombinaci cestovního ruchu a místní rekreace. Klíčovým partnerem je pro nás při tom agentura Destination Waldviertel GmbH, se kterou probíhá intenzivní kooperace. Využívají se synergie se sousedními přírodními parky a různými turistickými cíli a průběžně se rozšiřují.