hängender Stein, © Wolfgang Dolak

Pravidla platná v přírodním parku, přístup zvířat

Dodržujte prosím následující pravidla. Slouží vaší vlastní bezpečnosti a také ochraně divokých živočichů a jedinečné přírodní krajiny. Od návštěvníků proto očekáváme odpovídající chování.

 • Spolek pro přírodní park Heidenreichsteiner Moor nepřejímá žádnou odpovědnost za škody a úrazy jakéhokoli druhu.
 • Pohybujte se pouze po cestách nebo dřevěných chodnících. Rodiče dohlížejí na své děti, učitelé na své žáky a vedoucí na své skupiny.
 • Za děti odpovídají rodiče nebo osoby zajišťující dozor.
 • Používání dětských hřišť je na vaše vlastní riziko, věnujte pozornost případným tabulím s pokyny.
 • Bariéry slouží vaší bezpečnosti, nesmí se na ně šplhat, sedat ani přelézat je.
 • Dodržujte v každém případě pokyny personálu.
 • Psi se smí v celém přírodním parku pohybovat pouze na vodítku, přítomnost jiných zvířat není povolena.
 • Na výkaly svých psů používejte plastové sáčky a řádně je zlikvidujte.
 • Veškeré předměty, které by mohly rušit nebo ohrozit návštěvníky nebo volně žijící zvířata, zanechejte ve vstupním prostoru nebo doma (např. hudební systémy, kolečkové brusle, inline brusle, skateboardy, koloběžky, míče apod.).
 • Používání jízdních kol je zakázáno na celém území parku.
 • Otevřený oheň je zakázán v celém přírodním parku.
 • Je zakázáno stavět stany i nocovat jiným způsobem.
 • Je zakázána jízda na koni, rybaření a lov.
 • Trhání a odebírání rostlin nebo jejich částí není povoleno (výjimky viz Lesní zákon – ForstG § 174 odst. 3 písm. B ř. 2 a písm. D).
 • Je zakázáno vynášení rostlin, jejich částí a semen.
 • Soukromé komentované prohlídky nejsou povoleny.
 • Je zakázáno umisťovat nebo vhazovat předměty, jako jsou kameny, klacky apod., do ekologicky citlivé oblasti rašeliniště.
 • V přírodní rezervaci vyznačené tabulemi „Gemeindeau“ je zakázán pohyb mimo cesty.
 • Nedělejte prosím zbytečný hluk.
 • Po zpevněné cestě od parkoviště k budově nesmí jezdit motorová vozidla ani jízdní kola apod., využijte parkoviště.
 • Nenechávejte v přírodním parku žádné potraviny ani jejich zbytky, odložte je do připravených nádob na odpadky!
 • Pomozte nám udržovat park v čistotě a používejte četné odpadkové koše, nedodržování tohoto pokynu je trestné.
 • Upozorňujeme, že na území přírodního parku mohou být pořizovány fotografie a používány pro mediální zpravodajství nebo marketingové účely a zveřejňovány na sociálních médiích, v publikacích a na webových stránkách spolku Naturpark Heidenreichsteiner Moor.

Vstupem do přírodního parku plně akceptujete tento návštěvní řád. Jeho porušení bude mít za následek vykázání z parku a případné právní kroky!