hängender Stein, © Wolfgang Dolak

Nejkrásnější turistické trasy

Zde najdete dvě pěší trasy, k nimž můžete zdarma získat turistické mapky. Naučná stezka rašeliništěm i Lesní cesta jsou bezbariérové a vhodné pro dětské kočárky i pro vozíčkáře.