Prügelsteg, © Horst Dolak

Model čtyř pilířů

Tento model je základem činnosti přírodního parku. V jednotlivých pilířích je uvedeno vždy jen několik příkladů pro přírodní park Heidenreichsteiner Moor. Všechny 4 pilíře považujeme za rovnocenné a musí se neustále rozvíjet, abychom splňovali podmínky titulu „přírodní park“.