Mobilität im Naturpark, © Waldviertel Tourismus - Franz Wein

Mobilita v přírodním parku

Kolečkové brusle a skateboardy

Jízda na skateboardu, kolečkových bruslích apod. je zakázána v celém areálu centra přírodního parku (s výjimkou parkoviště) i na všech turistických trasách přírodním parkem.

Jízdní kola a elektrokola

Jízda na kole je zakázána v celém areálu centra přírodního parku (s výjimkou parkoviště) i na všech turistických trasách přes přírodní park (výjimka viz dokument ke stažení „Výjimka ze zákazu jízdy“). Využijte početné stojany na kola na parkovišti. Spolek pro přírodní park neodpovídá za poškození ani odcizení.

Jízda na koni

Jízda na koni je zakázána v celém areálu centra přírodního parku (s výjimkou parkoviště) i na všech turistických trasách přírodním parkem (výjimka viz dokument ke stažení „Výjimka ze zákazu jízdy“).

Motorová vozidla

Jízda motorovými vozidly je zakázána v celém areálu centra přírodního parku (s výjimkou parkoviště) i na všech turistických trasách přes přírodní park (výjimka viz dokument ke stažení „Výjimka ze zákazu jízdy“). Zpevněnou cestu z parkoviště k informačnímu centru přírodního parku mohou používat bez výjimky pouze dodavatelé. Při údržbě nebo kontrolních činnostech se může stát, že zaměstnanci Spolku pro přírodní park využijí cesty k průjezdu motorového vozidla, žádáme vás o pochopení.

Nordic walking, běh

Tuto možnost samozřejmě využívá mnoho skupin nebo jednotlivců, přesto vás žádáme o ohleduplnost vůči ostatním návštěvníkům.

Dobíjecí stanice

Na parkovišti si můžete s platnou kartou Ella dobít svůj elektromobil. Podrobnosti najdete zde.

Přírodní rezervace

Do přírodní rezervace je vstup pouze po vyznačených cestách a dřevěných konstrukcích, nedodržení bude mít za následek právní kroky. Dodržujte prosím předpisy pro návštěvníky, jsou umístěné ve vstupním prostoru nebo ke stažení na webu.